חזרה לאתר מחלקת מכרזים והתקשרויות

מכרזים כללי מועצה אזורית שומרון

מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
6/24 ניהול והפקת השתלמות שנתית לעובדי המועצה 16/05/2024 20/06/2024 14:00 יש

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות