חזרה לאתר מחלקת מכרזים והתקשרויות

מכרזים כללי מועצה אזורית שומרון

מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
25/23 לביצוע עבודות אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של שלטי חוצות בחניון רחלים 14/09/2023 28/12/2023 14:00 יש

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות