דלג לתוכן העמוד
מספר המכרז
שם המכרז נוהל הצעות מחיר למכירת 2 רכבים
נוסח פרסום נוסח פרסום
תאריך פרסום
עלות השתתפות
תאריך סיור קבלנים/כנס מציעים
מועד סופי להגשת שאלות הבהרה
מועד סופי להגשת המכרז 25/10/2021 14:00
מועד פתיחת המכרז בועדת המכרזים
מסמכי המכרז
הבהרות
פרוטוקול סיור קבלנים/כנס מציעים
מסמכים נוספים
הודעה על מועד פתיחת המכרז