מכרזים כללי מועצה אזורית שומרון

מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
25/22 להפעלת מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלויות במועצה אזורית שומרון 08/11/2022 05/12/2022 14:00 אין

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות